«

»

Jan 25

Pravidla guildy Pilsner Urquell

Vstup do guildy

1a. Členem guildy Pilsner Urquell se může stát každý hráč české nebo slovenské národnosti.
2a. Členem guildy se stane hráč, který splní všechny podmínky pro přijetí:
– Hráč smí do guildy vstoupit na lvl 1, aby mohl těžit z guildovních výhod. ( Perků )
– Dále se musí zaregistrovat na stránkách Pilsner Urquell :
– Třetí podmínka je úspěšné podání přihlášky na fóru v topicu:
3a. O úspěšnosti přihlášky rozhoduje Guild Master (dále jen GM) a Zástupci Guild Mastera (dále jen ZGM) na základě referencí od ostatních členů guildy.
Pokud jde o vstup do guildy hlavně za účelem raidování, je potřeba kladného vyjádření i ze strany Raid Leadera.

Hodnosti v guildě

1b. Nováček – statut “Nováček” získá hráč automaticky po vstupu do guildy.
Člen – 2 měsíce v guildě – získání oprav z guild banky
Veterán – 1 rok v guildě – zvýšení limitu oprav z guild banky
Sněhulák – Rank pro neaktivní hráče
Zástupce Guild Mastera- mají téměř veškeré práva
Guild Master – Hlavní Panda
2b. Alt- statut “Alt” získá postava, jejíž hráč má v guildě již min. jednu aktivní postavu
Alt-oficír – “Alt” postavy oficiru a guild mastera
3b. Povýšení hodností je udělováno automaticky po splnění podmínek

Seznam členů guildy a podrobné informace o jednotlivých postavách je na oficiálních stránkách Blizzardů WoW Armory

Práva a povinnosti členů guildy Pilsner Urquell

1c. Členové guildy by měli dodržovat základní pravidla slušnosti a vyhnout se pokud možno vulgarismům.
2c. Jakékoliv nadávání, urážení dalších hráčů bude trestáno napomenutím, popř. vyhozením z guildy
3c. Pokud bude členovi Pilsner Urquell někde ve hře nadáváno a případně by byl urážen, je jeho právem se obrátit na GM nebo na jeho zástupce,
kteří se pokusí dojednat nápravu, případně omluvu ze strany hráčů či guildy ve které hráč je.
Jako důkaz je možno použít screenshoty z chatu,byly by nanejvíš vhodné pro dokazování viny hráče.
4c. Pokud se bude člen PU chovat nevhodně k mimoguildovním hráčům a bude tím očerňovat dobrou pověst PU,
bude nucen sjednat nápravu a omluvit se poškozenému jak prostřednictvím herního mailu tak prostřednictvím guild fora guildy poškozeného,
pokud se jedná o českou guildu.
Pokud tak neučiní,bude potrestán napomenutím nebo přímo vyhozením z guildy
5c. 3 měsíce neaktivní postava v guildě dostane rank “snehulak”
12 měsíců neaktivní postava bude vyloučena z guildy

Práva a povinnosti GM a jeho zástupců

1d. V guildě je 1 GM + 4 zástupci GM
2d. Do guildy může přijímat nové členy GM a jeho zástupci. Povinností je při přijímání zapsat info k danému hráči.
3d. Z guildy může propouštět hráče pouze GM či ZGM po poradě s GM
4d. Na foru PU mohou editovat topicy, pakliže to uznají za vhodné.
5d. GM má vždy pravdu.

Guildovní raidy a instance

1e. Hráči mají na vypisování a přihlašování jednotlivých akcí k dispozici ”DKP”.
– DKP je na této adrese: Přesunout se na DKP
Není povinností si akce vypisovat, hráči si mohou poskládat skupinu či raid ve hře.
2e. Jestliže hráč nemůže na předem vypsanou akci, měl by se z akce odhlásit s dostatečným předstihem Omluvy zde
3e. Pokud je hráč zaregistrován pro nějakou akci (instance nebo raid) je nepřípustné, aby v této době šel na jinou akci (instance nebo raid) s jinou skupinou.
4e. Hráč, který půjde vědomě na jinou akci (instance či raid) v době konání akce na kterou je již přihlášen, dostane napomenutí.
Napomenutí může udělit GM či ZGM (v případě instance) či Raid Leader (dále jen RL) (v případě raidu)
5e. Při nenadálé události, která znemožní omluvit se z neúčasti s dostatečným předstihem, je hráč povinen omluvit se alespoň zpětně.
Pokud se hráč neomluví ze dvou neúčastí na akci, na kterou byl nahlášen, dostane od GM (v případě instance) či RL (v případě raidu) napomenutí.
6e. Raidovní loot řídí vždy Raid Leader, popřípadě jím pověřený Master Looter, pokud se nedohodne jinak.

Guild Banka

Guild Banka (dále jen GB) slouží členům guildy jako úložiště cenných předmětů a peněz, které je možné využít pro blaho guildy.
GB neslouží k odkládání nepotřebných předmětů ani k dočasnému překladišti!

Při zájmu o jakýkoliv item nebo předmět z guild banky je potřeba kontaktovat GM nebo ZGM. Dále bude na jejich rozhodnutí, jestli hráči bude udělen nebo ne.
Toto rozhodnutí závisí na délce hráče v guildě a cennosti itemu.
Půjčky z guild banky budou uděleny pouze ve vyjímečných případech a pouze dlouhodobě působícím členům.

Leave a Reply